Δευ - Παρ 08:30 - 20:30

Σάβ 09:00 - 13:00

2310 400 226 & 2310 400 000
Ασκληπιού 10

Πυλαία, Θεσσαλονίκη

Follow Us
  • English
  • Русский

 

Μικρογονιμοποίηση

IVF Center Thessaloniki  >  Μικρογονιμοποίηση

Μικρογονιμοποίηση (ICSI – Intracytoplasmic Sperm Injection) είναι η τεχνική κατά την οποία ένα σπερματοζωάριο τοποθετείται σε κάθε ώριμο ωάριο με τη βοήθεια ειδικής πιπέτας. Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που μετά την επεξεργασία του σπέρματος εκτιμάται ότι το σπερματοζωάριο θα δυσκολευτεί ή θα είναι αδύνατο  να γονιμοποιήσει από μόνο του το ωάριο (μειωμένος αριθμός, χαμηλή κινητικότητα, κακή μορφολογία).  Επίσης μπορεί να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις προηγούμενης φτωχής ή μη γονιμοποίησης μετά από κλασική εξωσωματική.

Γίνεται την ίδια μέρα με την ωοληψία και ο εμβρυολόγος με τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού και κάτω από το μικροσκόπιο τοποθετεί το σπερματοζωάριο μέσα στο ωάριο για να γίνει η γονιμοποίηση. Χρειάζεται ένα μόνο κινητό σπερματοζωάριο ανά ώριμο ωάριο.  Αυτό κάνει την τεχνική πολύτιμο εργαλείο σε περιπτώσεις σοβαρής ολιγοασθενο-τερατοσπερμίας ή ακόμη και ασπερμίας, όπου χρησιμοποιείται υλικό κατευθείαν από τον ορχικό ιστό.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως η μικρογονιμοποίηση μπορεί να εφαρμοσθεί μόνο σε γενετικά ώριμα ωάρια. Η ωριμότητα των ωαρίων μπορεί να εκτιμηθεί μόνο μικροσκοπικά, μετά από την ωοληψία.  Κατά συνέπεια σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις μετά την ωοληψία δεν υπάρχουν ώριμα γενετικά ωάρια για να γίνει μικρογονιμοποίηση και η προσπάθεια ακυρώνεται. Η μικρογονιμοποίηση δεν μπορεί να εγγυηθεί 100% τη γονιμοποίηση των ωαρίων. Τέλος, ένα πολύ μικρό ποσοστό των ωαρίων είναι πιθανό να εκφυλισθούν κατά την εφαρμογή της τεχνικής.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.