Δευ - Παρ 08:30 - 20:30

Σάβ 09:00 - 13:00

2310 400 226 & 2310 400 000
Ασκληπιού 10

Πυλαία, Θεσσαλονίκη

Follow Us
 • English
 • Русский

 

Διατήρηση γονιμότητας

IVF Center Thessaloniki  >  Διατήρηση γονιμότητας

Στο IVF Center Thessaloniki μπορούμε να σας βοηθήσουμε αν χρειάζεστε υποστήριξη στην διατήρηση γονιμότητας. Η διατήρηση γονιμότητας μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική εάν πρόκειται να υποβληθείτε σε θεραπεία αντιμετώπισης καρκίνου, αλλά και πολλούς ακόμα λόγους που μπορεί επιλέξετε να αποθηκεύσετε για το μέλλον ωάρια, σπέρμα ή έμβρυα.

Κατάψυξη εμβρύων

Από τα έμβρυα που δημιουργούνται στην εξωσωματική γονιμοποίηση μεταφέρεται στη μήτρα ένας περιορισμένος μόνο αριθμός.  Αν τα πλεονάζοντα έμβρυα είναι καλής ποιότητας δίνεται η δυνατότητα κρυοσυντήρησής τους για μελλοντική χρήση.  Η κρυοσυντήρηση των εμβρύων γίνεται σε υγρό άζωτο στους -196⁰C σε ειδικές δεξαμενές και η αποθήκευσή τους σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο μπορεί να διαρκέσει έως  5 χρόνια.  Στη συνέχεια καταστρέφονται εάν δεν διεκδικηθούν.

Η κατάψυξη εμβρύων δεν είναι κατάλληλη για όλα τα έμβρυα. Προϋποθέτει καλή ποιότητα  εμβρύων, έτσι ώστε οι πιθανότητες επιβίωσης μετά την απόψυξη να είναι σημαντικές. Στo IVF Center Thessaloniki, τα έμβρυα μπορούν να καταψυχθούν σε διάφορα στάδια (από την 1η έως και την 6η μέρα μετά την ωοληψία). Το ζευγάρι μπορεί να χρησιμοποιήσει τα κρυοσυντηρημένα έμβρυα σε μία νέα προσπάθεια, χωρίς η γυναίκα να υποβληθεί σε ορμονική διέγερση ωοθηκών και ωοληψία, παρά μόνο σε παρακολούθηση και εμβρυομεταφορά.

Τα ποσοστά κυήσεων με κρυοσυντηρημένα έμβρυα είναι χαμηλότερα σε σύγκριση με τα ποσοστά κυήσεων με νωπά έμβρυα διότι κατά την απόψυξη είναι πιθανόν να μην επιβιώσουν όλα τα έμβρυα, ή να επιβιώσουν μερικώς χάνοντας κάποια από τα κύτταρά τους.

Η κρυοσυντήρηση εμβρύων είναι μία σημαντική απόφαση για το ζευγάρι και μπορεί να γίνει μόνο μετά από έγγραφη συγκατάθεση του. Επίσης, το ζευγάρι θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με το κέντρο μια φορά το χρόνο για την ανανέωση της περιόδου φύλαξης. Για να διακοπεί δε η κρυοσυντήρηση απαιτείται έγγραφη συγκατάθεση τουλάχιστον του ενός εκ των συντρόφων.

Η μέθοδος της κρυοσυντήρησης εμβρύων θεωρείται διεθνώς ασφαλής, καθώς όλες οι μελέτες σε νεογνά που γεννήθηκαν μετά από κρυοσυντήρηση δεν εμφανίζουν καμία, στατιστικώς σημαντική, αύξηση των συγγενών ανωμαλιών.

Κρυοσυντήρηση ωαρίων

Στο κέντρο μας προσφέρεται η κατάψυξη ωαρίων με την τελευταία μέθοδο κρυοσυντήρησης, την «υαλοποίηση». Η δυνατότητα της κρυοσυντήρησης ωαρίων προτείνεται ιδιαίτερα σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν την πιθανότητα μερικής ή ολικής απώλειας της ωοθηκικής λειτουργίας εν όψει χημειο-ακτινοθεραπείας.

Επίσης, γνωρίζοντας ότι η αναπαραγωγική ικανότητα των γυναικών μειώνεται με την ηλικία, η τεχνική της κρυοσυντήρησης ωαρίων αφορά και γυναίκες νεαρής ηλικίας που για κοινωνικούς-προσωπικούς λόγους επιθυμούν να αναβάλουν την τεκνοποίηση για το μέλλον.

Κρυοσυντήρηση σπέρματος

Η κατάψυξη σπέρματος προτείνεται για τους εξής λόγους:

 • Σε άνδρες με ολιγοσπερμία που παρατηρείται προοδευτική πτώση των παραμέτρων του σπέρματος.
 • Σε περιπτώσεις δυσκολίας παραγωγής σπέρματος.
 • Σε περιπτώσεις που ο άνδρας απουσιάζει την ημέρα της ωοληψίας.
 • Σε περιπτώσεις βιοψίας όρχεων.
 • Σε περιπτώσεις που ο άνδρας θα υποβληθεί σε χημειοθεραπεία.

Το σπέρμα μπορεί να παραμείνει σε κρυοσυντήρηση για πολλά χρόνια χωρίς να χάσει τη γονιμοποιητική του ικανότητα.

Κατάψυξη εμβρύων

Από τα έμβρυα που δημιουργούνται στην εξωσωματική γονιμοποίηση μεταφέρεται στη μήτρα ένας περιορισμένος μόνο αριθμός.  Αν τα πλεονάζοντα έμβρυα είναι καλής ποιότητας δίνεται η δυνατότητα κρυοσυντήρησής τους για μελλοντική χρήση.  Η κρυοσυντήρηση των εμβρύων γίνεται σε υγρό άζωτο στους -196⁰C σε ειδικές δεξαμενές και η αποθήκευσή τους σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο μπορεί να διαρκέσει έως  5 χρόνια.  Στη συνέχεια καταστρέφονται εάν δεν διεκδικηθούν.

Η κατάψυξη εμβρύων δεν είναι κατάλληλη για όλα τα έμβρυα. Προϋποθέτει καλή ποιότητα  εμβρύων, έτσι ώστε οι πιθανότητες επιβίωσης μετά την απόψυξη να είναι σημαντικές.Στo Ivf Center Thessaloniki, τα έμβρυα μπορούν να καταψυχθούν σε διάφορα στάδια (από την 1η έως και την 6η μέρα μετά την ωοληψία). Το ζευγάρι μπορεί να χρησιμοποιήσει τα κρυοσυντηρημένα έμβρυα σε μία νέα προσπάθεια, χωρίς η γυναίκα να υποβληθεί σε ορμονική διέγερση ωοθηκών και ωοληψία, παρά μόνο σε παρακολούθηση και εμβρυομεταφορά.

Τα ποσοστά κυήσεων με κρυοσυντηρημένα έμβρυα είναι χαμηλότερα σε σύγκριση με τα ποσοστά κυήσεων με νωπά έμβρυα διότι κατά την απόψυξη είναι πιθανόν να μην επιβιώσουν όλα τα έμβρυα, ή να επιβιώσουν μερικώς χάνοντας κάποια από τα κύτταρά τους.

Η κρυοσυντήρηση εμβρύων είναι μία σημαντική απόφαση για το ζευγάρι και μπορεί να γίνει μόνο μετά από έγγραφη συγκατάθεση του. Επίσης, το ζευγάρι θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με το κέντρο μια φορά το χρόνο για την ανανέωση της περιόδου φύλαξης. Για να διακοπεί δε η κρυοσυντήρηση απαιτείται έγγραφη συγκατάθεση τουλάχιστον του ενός εκ των συντρόφων.

Η μέθοδος της κρυοσυντήρησης εμβρύων θεωρείται διεθνώς ασφαλής, καθώς όλες οι μελέτες σε νεογνά που γεννήθηκαν μετά από κρυοσυντήρηση δεν εμφανίζουν καμία, στατιστικώς σημαντική, αύξηση των συγγενών ανωμαλιών.

Κρυοσυντήρηση ωαρίων

Στο κέντρο μας προσφέρεται η κατάψυξη ωαρίων με την τελευταία μέθοδο κρυοσυντήρησης, την «υαλοποίηση». Η δυνατότητα της κρυοσυντήρησης ωαρίων προτείνεται ιδιαίτερα σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν την πιθανότητα μερικής ή ολικής απώλειας της ωοθηκικής λειτουργίας εν όψει χημειο-ακτινοθεραπείας.

Επίσης, γνωρίζοντας ότι η αναπαραγωγική ικανότητα των γυναικών μειώνεται με την ηλικία, η τεχνική της κρυοσυντήρησης ωαρίων αφορά και γυναίκες νεαρής ηλικίας που για κοινωνικούς-προσωπικούς λόγους επιθυμούν να αναβάλουν την τεκνοποίηση για το μέλλον.

Κρυοσυντήρηση σπέρματος

Η κατάψυξη σπέρματος προτείνεται για τους εξής λόγους:

 • Σε άνδρες με ολιγοσπερμία που παρατηρείται προοδευτική πτώση των παραμέτρων του σπέρματος.
 • Σε περιπτώσεις δυσκολίας παραγωγής σπέρματος.
 • Σε περιπτώσεις που ο άνδρας απουσιάζει την ημέρα της ωοληψίας.
 • Σε περιπτώσεις βιοψίας όρχεων.
 • Σε περιπτώσεις που ο άνδρας θα υποβληθεί σε χημειοθεραπεία.

Το σπέρμα μπορεί να παραμείνει σε κρυοσυντήρηση για πολλά χρόνια χωρίς να χάσει τη γονιμοποιητική του ικανότητα.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.